Verslagen en impressies van onze events

Data Link?

Data linken voor circulair bouwen en IoT

In april organiseerde Stumico een bijeenkomst over de meerwaarde van de integratie van  data. De toepassingsgebieden richtte zich op projectmanagement, het identificeren van producten voor circulair bouwen en IoT-toepassingen in de installatietechniek. Omdat verenigingsjaar 2019 in het teken staat van ‘experience’ werd er ook een VR-toernooi georganiseerd. 

Data linken 
Het integreren van data uit verschillende bronnen wordt de komende jaren belangrijker door de groei van het IoT en meer ‘slimme’ producten. Deze trend biedt bedrijven innovatiekansen en brengt uiteraard ook risico’s met zich mee. Als eerste spreker maakte Harald Krijger, directeur van Connecting Projects, iedereen bewust van de voordelen die het integreren van data uit alle beschikbare bronnen biedt. Hij pleitte daarbij voor het ‘single source of truth’ concept voor bouwprojecten en een daarvoor beschikbare SPIN-oplossing. Verder ging Krijger in op de trend dat steeds meer producten als dienst worden geleverd, waarvoor informatie onontbeerlijk is. Tenslotte belichtte hij nog de verschuiving van informatieprocessen en informatiemanagement. Dat is een gevolg van de geautomatiseerde invoer en opslag van data uit steeds meer bronnen, waaronder minuscule sensoren. Omdat er meer oplossingen zijn voor gecentraliseerd informatiemanagement in projecten, stelden de aanwezigen vragen over het verschil met andere systemen, de informatiebeveiliging en aansluiting van SPIN op marktontwikkelingen als ETIM.

Facade Identification System voor circulair bouwen
De tweede spreker was Stingo Huurdeman, projectcoördinator technology, innovation & development van de VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche). Gevels en kozijnen worden belangrijker voor het werkklimaat binnen gebouwen en duurzamer bouwen. In reactie op de trend richting het leveren van ontzorgende diensten in plaats van alleen bouwproducten, heeft de VMRG het Façade Identification System (FIS) ontwikkeld. Deze innovatie is gericht op het uniek identificeren van gevel- en kozijnelementen, met een QR-code of RFID-tags. De belangrijkste doelstelling voor het FIS is beter inzicht te krijgen in de levenscyclus van producten voor hergebruik en nieuwe toepassingen. Een voorbeeld daarvan is geautomatiseerde gebouwinspecties met drones. Door een gevelelement of kozijn te scannen met een dronecamera is de bijbehorende informatie namelijk eenvoudig te ontsluiten. In het kader van de VMRG-innovatie belichte Huurdeman ook de verschuiving van correctief naar voorspellend onderhoud en veranderende informatiebehoeften. Tijdens en na deze presentatie zijn diverse vragen beantwoordt over de regelgeving voor drone-inspecties en het gebruik van alle data versus de privacy.

Risicomanagement van installaties met IoT & analytics
Als derde gastspreker presenteerde Werner Vink, Engineer IoT bij Heroes, een aantal toepassingen van datamanagement en analyses voor HVAC-installaties. Tijdens de exploitatiefase van gebouwen is het de uitdaging om een optimaal leef- en werkklimaat te creëren tegen zo laag mogelijke onderhoud- en energiekosten. Momenteel presteren veel installaties lang niet optimaal, met als gevolg onnodig hoge energie- en onderhoudskosten. Een belangrijke bottleneck om die situatie te verbeteren is het gebrek aan uniforme naamgeving en documentatie van alle data die door meet- en regelsystemen en installaties wordt verzameld. Tijdens Vink’s presentatie werd duidelijk dat semantische modellering belangrijke waarde kan toevoegen bij het aggregeren, ordenen en analyseren van alle beschikbare data. Dat illustreerde hij met een praktijktoepassing van de SkySpark monitoringtool bij Priva en het open source Haystack initiatief. In het Haystack-project wordt ook onderzocht hoe een ‘tagging-model’ te integreren is met een BIM en hoe data uit de exploitatiefase kan bijdragen aan betere meerjarenonderhoudsplanning.

VR-experience
Na de jaarlijkse ALV en het avondeten zijn alle aanwezigen in groepen verdeeld om met en tegen elkaar een virtueel toernooi te spelen in het grootste VR-center van Europa. Daarvoor beschikt Enversed Entertainment in het Veemgebouw in de Eindhovense Strijp-gebied over een groot aantal VR-rooms. Hoewel er geen specifieke bouwkundige of civieltechnische toepassingen aan bod kwamen waren de opdrachten en spellen voor iedereen indrukwekkende en inspirerende ervaringen. Ook relevant voor het dagelijks werk, omdat VR-/AR-toepassingen gecombineerd met een BIM en sensoren in de bouw de komende jaren een flinke vlucht gaan nemen. In zijn totaliteit weer een leerzame en vermakelijke bijeenkomst, met interactieve discussies en volop gelegenheid om te netwerken. Wie ook wil bijblijven op het gebied van ICT in de bouw en civiele techniek is altijd welkom om een keer als gast deel te nemen. Op stumico.nl zijn zowel de data als onderwerpen van volgende bijeenkomsten te vinden.