Verslagen en impressies van onze events

Digitale transformatie

Digitale transformatie is verandermanagement

Eind juni organiseerde Stumico een bijeenkomst over ‘digitale transformatie is verandermanagement’, in het historische fort De Batterijen, dat tot 1940 onderdeel uitmaakte van de nieuwe Hollandsche waterlinie. Daar zijn onder andere de praktijkervaringen van Woonstad Rotterdam en Movares gepresenteerd. Verder verzorgde Anderson MacGyver een interactieve workshop over ‘transformeren doe je samen’.

Digitale transformatie, eenmalige transitie of continu veranderen?
Bijna elke organisatie ondergaat momenteel een digitale transformatie. Volgens Wikipedia betekent deze vakterm het nieuwe gebruik van digitale technologie om traditionele problemen op te lossen. Op allesoverinformatiemanagement staat een definitie die beter bij de perceptie van Stumico past, namelijk: digitale transformatie is de verandering die een organisatie doormaakt om beter te kunnen voldoen aan de eisen en mogelijkheden van het digitale tijdperk waarin wij nu leven. Het woord transformatie lijkt te impliceren dat het om een afgebakende periode gaat, totdat alle data en bedrijfsprocessen volledig zijn gedigitaliseerd. Volgens de tweede definitie gaat het echter om een veranderingsproces, waardoor organisaties beter in staat zijn te anticiperen op het digitale tijdperk, dat voorlopig nog wel een aantal decennia blijft voortduren. Digitale transformatie deskundigen van woningcorporatie Woonstad Rotterdam en ingenieursbureau Movares bevestigden dat het om een continu veranderingsproces gaat, omdat de ICT-technologie en wereldwijde markt zich blijven ontwikkelen.      

Vastgoed Informatie Programma 
Woonstad Rotterdam beheert met 540 medewerkers ruim 60.000 verhuureenheden. Omdat ze in de toekomst meer een datagedreven organisatie willen zijn, wordt er gewerkt aan een ‘Vastgoed Informatie Programma’ (VIP) voor het beheren en raadplegen van alle beschikbare data. “Als basis gebruiken wij een 3D Bouw Informatie Model (BIM) conform de open ILS-afspraken, waaraan alle relevante data en documenten worden gekoppeld”, vertelde Business Consultant Digitale Innovatie & Transformatie Wouter Kolbeek. “Dat BIM ontwikkelen wij door tot een zogeheten digital twin, waaraan ook live data afkomstig van sensoren tijdens het gebruik van de woningen is toe te voegen. Verder werken wij aan een Enterprise Data Hub voor business intelligence toepassingen, zoals het uitvoeren van ‘what-if’ analyses en het creëren van een organisatiebrede kennisbank. Met als doelstellingen onderhoud en renovaties efficiënter te kunnen plannen en de serviceverlening verder te verbeteren”. Kolbeek heeft tijdens het VIP- programma ervaren dat het aantal ‘unieke’ woningen aanzienlijk groter is dan uit de tekeningen blijkt en dat ze complexen hebben met ruim 3000 PDF’s aan bouwtekeningen. Verder vraagt het communiceren en samenwerken met de bewoners en andere stakeholders meer tijd en geld dan verwacht. 

Surfen op de digitale golf
Als tweede spreker deelde René Dorleijn, Digital Transformation Consultant bij Movares, zijn ervaringen. Hij belichtte eerst de verschillen tussen digitalisering en digitale transformatie. Digitalisering is gericht op het automatiseren en informatiseren van bestaande processen, met als doel efficiëncyverbeteringen en kostenbesparingen te realiseren. Bij digitale transformatie draait het erom de hele organisatie en business digitaal te maken en ‘digital first’ processen in te richten. Met als doel waarde te creëren voor de klanten, medewerkers en andere stakeholders. “Digitale transformatie is maar voor 10% technologie en voor 90% sociologie”, zei Dorleijn, om de menselijke invloed te benadrukken. “Het op elkaar afstemmen van mensen, digitale processen en technologie is een kritische succesfactor”. Dorleijn vergeleek zijn praktijkervaringen met surfen. Het kopen van een surfplank is eenvoudig, leren surfen en overeind blijven op continu veranderende golven is veel moeilijker. Voor een digitale transformatie heb je zowel een andere kijk op de organisatie en business nodig, als nieuwe competenties. Voorbeelden daarvan zijn het kunnen analyseren, visualiseren en interpreteren van alle data en programmeervaardigheden. Verder is het een uitdaging de organisatie mee te krijgen, met daarbij zijn tip: zie veranderen als een avontuur.

Workshop: transformeren doe je samen
Als laatste onderdeel werden de circa 40 Stumico-leden in drie groepen verdeeld voor een workshop transformeren doe je samen, begeleid door adviseurs van Anderson MacGyver. Daarvoor gebruikten zij een fictieve case over de samenwerking tussen alle stakeholders tijdens een project voor het vervangen van de brug bij Zaltbommel. De centrale directie van de bouwcombinatie voor dit workshopproject had besloten de innovatieve mogelijkheden van 3D ontwerpen en 4D plannen te willen benutten. Om de organisatorische gevolgen van die keuze te visualiseren hebben de drie groepen op basis van rolinstructies de waardebeleving, invloed en actiebereidheid van alle stakeholders in kaart gebracht. Tijdens de nabespreking werd duidelijk dat alle relaties en invloeden tussen de stakeholders veel inzichtelijker waren gemaakt, maar dat er ook opvallende verschillen waren tussen de drie projectkaarten.
In zijn totaliteit weer een leerzame en interactieve bijeenkomst, met volop gelegenheid om te netwerken en ervaringen te delen. Wie ook wil bijblijven op het gebied van ICT in de bouw en civiele techniek is altijd welkom om een keer als gast deel te nemen. Op stumico.nl zijn zowel de data als onderwerpen van de volgende bijeenkomsten te vinden.