Verslagen en impressies van onze events

Stumico meets Stufib - de waarde van parametriseren

Toegevoegde waarde parametriseren

Eind november organiseerde Stumico in samenwerking met Stufib een bijeenkomst over de toegevoegde waarde van parametriseren voor het automatiseren van repeterende ontwerpen. Daar vertelden engineers van Heijmans hoe en waarom zij parametriseertools ontwikkelen en is de open database- omgeving ANT gepresenteerd, voor het delen van data tussen verschillende ontwerpsystemen. Tenslotte zijn nog het belang van de customer experience en een checklist voor digitale transformatie belicht.

Parametriseren fundatie hoogspanningmasten

Bouwbedrijf Heijmans ontwerpt en bouwt regelmatig fundaties voor hoogspanningsmasten. Tegenwoordig zijn dat tweepaals masten (Bi-pole tower), die op cirkelvormige betonnen platen worden gefundeerd. Om sneller te kunnen inspelen op projectaanvragen, ‘last-minute’ wijzigingen in kortere tijd te verwerken en te besparen op de ontwerpkosten, is intern de Smart Wintrack Foundation Design-tool (SWiFD) ontwikkeld. Ontwerpleider Carlo Hendriks en Structural Engineer Tom Nillesen vertelden dat SWiFD op basis van alle ingegeven parameters het optimale ontwerp berekent en deze vertaalt naar een complete DO-berekening van de fundatie. In samenwerking met ingenieursbureau Wagemaker is aanvullend nog de Smart Wintrack Modelling tool (SWiM) ontwikkeld, op basis van Allplan. Deze tool genereert automatisch een DO-tekening, palenplan, vormtekening, wapeningstekening en 3D-model met alle wapening.

Praktijkervaringen

Tijdens het ontwikkelen van de parametriseertools hebben ze bij Heijmans ervaren dat er veel parameters en sub-parameters nodig zijn om een betrekkelijk eenvoudig ontwerp(proces) te kunnen beschrijven. Verder moet de bandbreedte van elke parameter bekend zijn om ontwerpraakvlakken goed op elkaar af te stemmen en is een modulaire opzet van het parametrische ontwerp belangrijk voor de mate van flexibiliteit. Parametriseren van ontwerpen kan belangrijke waarde toevoegen en processen versnellen, maar kost ook de nodige tijd om op te zetten en te beheren. Bij Heijmans zijn tevens parametriseertools ontwikkeld voor het funderingsontwerp en de zichtlocaties van geluidsschermen, het ontwerpen van grondlichamen voor dijkversterkingen, automatische damwandberekeningen, de technische toetsing van sonderingen en het automatisch wapen van betonplaten.   

Ontwerpdata structureren, controleren en revisioneren

Stumico-lid Jan-Willem Kattouw belichte als tweede spreker welke waarde de open database-omgeving ANT kan toevoegen voor het parametriseren van ontwerpprocessen. ANT is als een ‘spin in het web’ te gebruiken voor het structureren, controleren en revisioneren van ontwerpdata. Anders verwoord een eenduidige informatiebron tussen applicaties voor BIM/CAD, DMS, Systems Engineering en 3D-printen. ANT maakt het mogelijk om data uit scripts en modellen met anderen te delen voor berekeningen, zonder de scripts en modellen zelf te hoeven delen. Die draaien namelijk op een centrale server, waar ook de berekeningen worden uitgevoerd. Net als bij alle tools voor automatiseren en parametriseren, valt of staat de toegevoegde waarde uiteraard met de kwaliteit van beschikbare data, die via ANT op parameterniveau centraal te beheren en te traceren is.

Checklist digitaal transformeren

Als laatste spreker presenteerde customer experience strategist Bram de Jongh van GriDD een checklist voor succesvol digitaal transformeren. Daarin staan uiteraard het formuleren van duidelijke doelen, targets en KPI’s en tijdlijnen voor implementatie-initiatieven. Maar ook nieuwe werkprocessen beschrijven op basis van professionele rollen, in plaats van individuen en hoe medewerkers daarmee om moeten gaan. Verder is het verstandig om klanten mee te laten denken over de implementatie van nieuwe technologie, omdat zij de gevolgen daarvan gaan ervaren. Data en digitale processen worden in de toekomst steeds belangrijker, maar de ervaringen en interacties van medewerkers en klanten moeten altijd op de eerste plaats blijven staan. Als afsluiter werd iedereen nog aan het werk gezet om in groepen te bespreken welk deel van het werk ze efficiënter gaan uitvoeren, welke uitdagingen ze daarbij zien en welke klantwaarde met automatisering is toe te voegen. 

Wij danken Heijmans Infra voor het beschikbaar stellen van de locatie en de sprekers voor hun zeer interessante verhaal.