Verslagen en impressies van onze events

Data driven industry

Vereniging Stumico organiseerde onlangs een bijeenkomst over ‘Data Driven Industry’ in de bouw. Tijdens presentaties van Google, TBI, Lone Rooftop, ROOT / SlimLabs en Schiphol Group bleek dat beter hergebruik van informatie in de bouw kan leiden tot nieuwe inzichten en interessante besparingen.

Experimenteren in de praktijk
De aftrap was voor gastheer Bas Rookhuijzen van Google Nederland, die door een samenvatting van het boek ‘Google For Works’ inzicht gaf in de cultuur van het Internet-bedrijf. Wat opviel was het feit dat ze bij Google alles meten en op basis van real-time data-analyses bijsturen. Terwijl veel bedrijven uit compliance- en kostenoverwegingen mogelijke risico’s proberen te minimaliseren en te beheersen, stimuleren ze bij Google initiatieven van alle medewerkers en leren van fouten. Zij geloven meer in experimenteren in de praktijk, dan in theorie en businessplannen. Zoals onder andere bekend van de zelfrijdende Google-auto, Google Glass en Project Loon. Hoewel je in bouwbedrijven en –projecten niet zondermeer de Google-cultuur kunt kopiëren, zetten de pijlers daaronder je wel tot nadenken, namelijk: groot denken, schaalbare ideeën en niet het zoveelste wiel opnieuw uitvinden. Praktisch gezien maakt Google alle beschikbare informatie in de bouw voor iedereen toegankelijk en faciliteren ze efficiënt online samenwerken.

Informatie beter hergebruiken en slimmer samenwerken
Jeroen Pat, innovator & inspirator van TBI KennisLAB, vertelde zijn visie over de benodigde toolset, skilset en mindset voor succesvol innoveren. Volgens hem zijn er nog veel efficiencyverbeteringen te realiseren door informatie uit de exploitatiefase van gebouwen meer te hergebruiken in de ontwerp- en bouwfasen van nieuwe projecten en renovaties. Maar ook proactief de interactie met klanten op te zoeken, om beter en sneller in te spelen op veranderende wensen. Zoals zijn werkgever onder andere doet vanuit het TBI WOONlab. Voor het slimmer samenwerken gedeelte gaf Pat het woord over aan Rob Oud, inspirator bij CAD & Company. Die introduceerde tijdens de Stumico-bijeenkomst het nieuwe platform Collaborae. Samengevat een slim online logboek voor de bouw, waarmee je via één workflow alle communicatie, het uitvoeren van taken en de verwerking van wijzigingen in projecten coördineert. Collaborae is ontwikkeld in samenwerking met een aantal Nederlandse bouwbedrijven (waaronder TBI-bedrijven) en kanshebber voor de Accenture Innovation Award 2016.

Bezetting real-time meten en optimaliseren
Marcel Lamers, CEO en medeoprichter van Lone Rooftop, presenteerde bij Stumico het PIE building intelligence platform, dat vastgoedeigenaren real-time inzicht geeft in hun assetsbezetting. Afkomstig van Hyves verbaasde Lamers zich over het gebrekkige inzicht dat vastgoedeigenaren hebben in de leegstand en het energieverbruik van alle gebouwen in hun portefeuille. Als oplossing daarvoor heeft Lone Rooftop een cloudgebaseerde ‘Position Intelligence Engine’ (PIE) ontwikkeld, waarmee op basis van verschillende databronnen de posities van mensen en apparatuur in gebouwen te berekenen is. Als primaire bron wordt Wi-Fi gebruikt, wat zowel voor- als nadelen met zich meebrengt. Verder zijn er diverse sensoren met PIE te integreren, zoals bewegingssensoren, beacons, of sensoren in mobiele apparatuur om de meetnauwkeurigheid te verhogen. Samengevat is PIE een soort Google Analytics voor gebouwen, want data-inzicht is de primaire behoefte die Lone Rooftop invult. Via een open API zijn apps aan het platform toe te voegen, zoals het al beschikbare Building Intelligence Dashboard en Wally voor het optimaliseren van de werkplekbezetting.

Informatie real-time toegankelijk maken
Ronald van Aggelen van ROOT deelt de visie van Google over beschikbare informatie real-time te ontsluiten en gebruikersvriendelijker toegankelijk te maken. Onder andere door een Bouw Informatie Model (BIM) te koppelen aan externe databronnen, zoals sensoren. Daarmee zijn bouwprocessen te versnellen en het inzicht van alle betrokkenen te verbeteren. ROOT levert diensten gerelateerd aan BIM en innovatie. Als laatste spreker gaf Alexander Worp, strategic advisor BIM en assetmanagement van Schiphol Group, inzicht in de beheeruitdagingen en daarvoor gebruikte oplossing bij Nederlands grootste luchthaven. Hij is bezig om op basis van real-time data het vastgoedbeheer te transformeren van reactief onderhoud, via planmatig onderhoud naar voorspelbaar onderhoud. Gezien de vele wijzigingen door gemiddeld zo’n 300 tot 400 projecten per jaar en het feit dat 60% van alle kosten asset gerelateerd zijn, is correcte en actuele informatie van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering. Daarom gebruikt Schiphol Group één uniforme datastructuur tijdens de gehele levenscyclus van alle assets, voor het toegankelijk maken en delen van beschikbare informatie met alle betrokkenen.

Alexander Worp – Schiphol Group.
Elke vraag kunnen stellen, over elke asset die er is: En het juiste antwoord krijgen. Correcte en actuele asset informatie is essentieel om efficiënt te kunnen beheren en opereren. Hiervoor is het nodig om met al onze partners en leveranciers één taal te spreken. Eén datastructuur tijdens de hele levenscyclus van een asset, zodat opdrachtgevers, eigenaren, leveranciers en andere partijen proactief data kunnen gaan delen. Zo gaan we van reactief onderhoud, via planmatig onderhoud naar voorspelbaar onderhoud.