Verslagen en impressies van onze events

Digitale duurzaamheid

Medio september heeft Stumico een bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Digitale duurzaamheid'. Daar vertelden gastsprekers van New Horizon, Waternet en Duurzaam Datalab hoe hun dienstverlening kan bijdragen aan een duurzamere toekomst. Hieronder weer de samenvatting van een leerzame avond.

Data voor Urban Mining

Het team van New Horizon gelooft in de circulaire economie als het nieuwe economische model en werkt op een ondernemende manier aan de transitie naar dit nieuwe model. Projectleider Stingo Huurdeman hoe het bedrijf waar hij werkt gebouwen ontmantelt met als doel zoveel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik en met behulp van data van Urban Mining een vak te maken. Om de Urban Mining potentie en waarde van een gebouw of woningen inzichtelijk te maken heeft New Horizon een Urban Mining Database en Urban Mining Scan ontwikkeld. De geïnventariseerde Urban Mining potentie wordt gedeeld met het Urban Mining Collective om geïnteresseerden inzicht te geven in de beschikbaarheid van circulaire bouwmaterialen. Al met al een waardevol digitale duurzaamheidsinitiatief.

Datagedreven verduurzaming bij Waternet

Als volgende sprekers deelden Tomas Hes en Alexander Worp hoe Waternet anticipeert op de toenemende rapportageverplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Deze organisatie zorgt voor het drinkwater in Amsterdam en de afvalwaterzuivering en het waterbeheer in een groter omliggend gebied. Zij moeten o.a. rapportages aanleveren voor de Klimaatmonitor, CRSD-compliant duurzaamheidsverslag, projectinformatie en CO2-prestatieladder. Daarvoor moet heel veel data van assets, sensoren, inkopen etc worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt. Waternet gebruikt een levenscyclusanalyse om alle relevante data om te zetten naar impactindicatoren voor de Miliekostenindicator (MKI), Co2-uitstoot en inzicht te bieden in de  in- en uitgaande materiaalstromen. Verder werken ze aan de impact monitor als centraal duurzaamheiddashboard en een integrale Digital Twin als nieuwe managementinstrumenten.

Duurzame Datahelden gezocht

Als laatste spreker vertelde Nico Bonnet waarom hij als oprichter van het Duurzaam Datalab op zoek is naar Duurzame Datahelden. Hij wil bijdragen aan het sluiten van de statiegeldkringloop met het ontwikkelen en trainen van de statiegeldalgoritmes KLIK en FLES. Deze algoritmes helpen namelijk het inzamelen en statiegeld uitkeren voor alle plastic flesjes of blikjes te verbeteren, ongeacht hun vorm of de barcoleesbaarheid. Om Stumico-leden te interesseren voor dit duurzaamheidsinitiatief werd iedereen groepsgewijs betrokken bij een statiegeldspel. Sinds maart is Bonnet voor #klikenfles bezig met een gedegen dataverzameling, foto’s inscannen en computer vision modellen trainen voor geautomatiseerde objectdetectie en -classificatie. Wie wil meehelpen om KLIK en FLES verder te ontwikkelen en meer te trainen kan binnenkort nog deelnemen aan een challenge en hackaton van het Duurzaam Datalab.