Verslagen en impressies van onze events

Hub Logistiek

Zonder slimme logistiek geen duurzame gebouwen en infrastructuur

In dezelfde week van de Europese LogiMAT-beurs in Stuttgart, organiseerde Stumico in de creatieve ‘Hive’ van Heijmans een bijeenkomst over innovaties in de logistiek voor bouw- en infraprojecten. Met presentaties over duurzaamheid in de logistieke keten, drones voor goederenvervoer, met data bouwverkeer en vervoersbewegingen optimaliseren en bouwlogistiek bij de Zalmhaven, vervulde Stumico weer een verbindende rol in bouwdigitalisering.

Verslimmen, verbeteren en verduurzamen

Heijmans  heeft haar creatieve Hive naast het hoofdkantoor in Rosmalen niet zomaar ter beschikking gesteld voor de eerste Stumico-bijeenkomst van 2024. Business consultant Bart van der Krabben van Heijmans vertelde namelijk als eerste spreker hoe zijn werkgever bezig is met het verslimmen, verbeteren en verduurzamen van de gehele logistieke keten, aangestuurd door het eigen CSRD-beleid. Daarbij werkt het bouwconcern onder andere samen in een Living Lab met Topsector Logistiek. Een logistieke innovatie van Heijmans is de ontwikkeling en implementatie van de supply chain portal voor projecten, als digitaal platform voor alle communicatie over de aan- en afvoerlogistiek. Met als doelstellingen beter te kunnen inspelen op toegenomen eisen en logistieke uitdagingen op projecten en het voorkomen van wacht- en piektijden door een slimmere tijds- en capaciteitsplanning.

Drones voor goederenvervoer

Als tweede spreker deelde Natalia Groenewold de ervaringen met drones voor goederenvervoer die zij als adviseur mobiliteit en drones bij Antea Group Nederland heeft opgedaan. Antea is ook betrokken bij de Stichting Dutch Drone Delta. Groenewold vergeleek in haar presentatie de ervaringen met drones voor het vervoer van medische goederen tussen twee locaties van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht in 2023 en goederenvervoer over het IJ in Amsterdam in februari van 2024. Het eerste project is uitgevoerd met VLOS-vluchten (Visual Line of Sight) en pakketten met een gewicht van 2 tot 3 kilo. Technisch gezien zijn BVLOS-vluchten (Beyond Visual Line of Sight) met ladingen van enkele tientallen kilo’s ook al wel mogelijk, maar nog niet toegestaan. In het Amsterdamse project is ook gekeken naar de geluidbeleving bij mensen. De inzet van drones voor goederenvervoer biedt zeker interessante kansen maar die zijn voorlopig nog lastig te benutten door beperkende regelgeving.

Gevolgen bouwverkeer voorspellen

Rutger Verschelling, eveneens adviseur mobiliteit en innovatie bij Antea Group Nederland, deelde zijn ervaringen met het gebruik van datagedreven inzichten om goederen slim te vervoeren. Met als doel meer grip te krijgen op het bouwverkeer bij grote projecten en daarmee rekening te kunnen houden bij het ontwikkelen van beleidsscenario’s voor de reguliere stadslogistiek. Voor het gebiedsontwikkelingsproject Katendrecht in Rotterdam heeft Antea een data-analyse uitgevoerd om de intensiteit van de stadslogistiek en het bouwverkeer op straat en stadsniveau te inventariseren. Daarna is die data uitgesplitst naar de categorieën ‘temperature controlled’, ‘dangerous goods’, ‘pakketten’ en ‘projectgebonden bouwverkeer’. Later dit jaar gaan ze nog kijken naar mogelijkheden om met aanvullende data het verkeer nauwkeuriger te beschrijven en mogelijke scenarioanalyses ontwikkelen om verkeerspieken beter te kunnen spreiden.

Vervoersbewegingen monitoren

Managing director van Fleet Complete Paul ten Haaf vertelde over de waarde die telematica-oplossingen kunnen toevoegen aan bouw- en infraprojecten door het monitoren van de vervoersbewegingen. Met ruim 650 medewerkers, circa 100 miljoen euro omzet en meer dan 600 duizend verbonden assets is Fleet Complete een wereldwijde speler op het gebied van fleetmanagement. Ten Haaf deelde zijn ervaringen met het gebruik van telematica en connectiviteit bij de beveiliging van bouwlocaties, het berekenen van de reisuren van medewerkers d.m.v. machine learning en hoe het monitoren van vervoersbewegingen kan bijdragen aan de nieuwe CO2-rapportageplicht voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Bij de casus van de reisuren herkennen de algoritmes van hun systeem verschillende rollen en typen ritten, worden de reisuren automatisch berekend conform de bouw CAO en via een API eveneens automatisch aangeboden aan de gebruikte ERP- of salarissoftware.

Bouwlogistiek Zalmhaven

Als laatste spreker deelde Wouter van der Zwan, business administration & organisational change bij BAM, zijn praktijkervaringen met bouwlogistiek. Bij grote projecten als de Zalmhaven in Rotterdam is het verbeteren van de logistieke efficiency een enorme uitdaging. Zoals het verminderen van de wachttijden van vrachtauto's en personeel, materieel dat bezet is en spullen die ontbreken, of op de verkeerde plaats staan, of kapot gaan omdat ze te lang buiten staan. Om daar beter op te anticiperen heeft BAM in samenwerking met alle onderaannemers op diverse punten de bouwplaatsorganisatie aangescherpt. Zoals het werken met vaste opstelplaatsen en pre-assemblage buiten de bouwplaats, ‘runners’ die afbouw en installatieproducten op de werkplek afleveren, bouwpersoneel alleen laten bouwen/monteren en niet transporteren. Tevens heeft BAM ervaring opgedaan met een centrale hub voor veel leveringen en premontages, om van daaruit JIT-leveringen (Just-In-Time) uit te kunnen voeren naar de werklocaties.