Verslagen en impressies van onze events

Design to manufacturing

Fabrieksmatig bouwen begint door te breken

Medio juni organiseerde Stumico een bijeenkomst over het ‘design to manufacturing’ denken in de bouw en infrasector, bij Rc Panels in Lemelerveld. Daar was onder andere te zien en te horen hoe complete gevels voor nieuwbouw- en renovatieprojecten en modulair bouwen fabrieksmatig worden geproduceerd. Maar ook hoe productconfiguratoren direct na het verkoopproces de fabriek digitaal kunnen aansturen.

Van ETO naar CTO

De bouw en infra zijn segmenten van de maakindustrie die wat procesoptimalisaties betreft nog een aantal jaren achterlopen op de automobiel-, high-tech-, vliegtuigindustrie en industriële machinebouw. Daar is de transformatie van ‘Engineering-to-Order’ (ETO), naar geautomatiseerd ‘Configure-to-Order’ (CTO) werken en productgericht denken, namelijk al verder in de supply chain doorgedrongen. Bij de Stumico-bijeenkomst bleek dat Rc Panels die denk- en werkwijze ook succesvol heeft geïmplementeerd. Bij dit innovatieve bedrijf werken een negentigtal medewerkers op een duurzame wijze aan fabrieksmatig vervaardigde gebouwgevels voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Tijdens de fabrieksrondleiding werd duidelijk dat vergaande digitalisering en robotisering belangrijke aanjagers en succesfactoren zijn voor meer fabrieksmatig bouwen.     

Product denken in de bouw

Als eerste spreker deelde Jan Harmen Wiebenga, algemeen directeur van Productivity, zijn visie en ervaringen met productgericht denken. Na een carrière bij een softwareleverancier voor plaatbewerking en assemblageprocessen is hij via Van Wijnen bij Productivity terechtgekomen. Wiebenga belichtte allereerst de ontwikkeling van Industrie 1.0 naar 4.0 in de automobielindustrie, als referentiekader voor de bouwsector. Daarna besprak hij 10 megatrends waarmee volgens Gartner elke markt tot 2030 te maken krijgt en uitdagingen in de bouwkolom, zoals een grotere vraag dan aanbod, meer duurzaamheidseisen, de energietransitie en het tekort aan vakmensen en kenniswerkers. Zijn visie is dat de bouwkolom meer en beter moet gaan produceren met minder middelen en risico’s. Als oplossingsrichting presenteerde hij een kruk met de 4 poten: processen, organisatie, product en IT, die in balans moet blijven en het gebruik van de Productivity-software voor het Fijn Wonen concept van Van Wijnen en de gevels van Rc Panels.

Naar 95% doorlooptijdverkorting

Vervolgens vertelden eigenaar Ronald van Aggelen en BIM-engineer Joris Wiegmans van Root hoe zij opdrachtgevers helpen de projectdoorlooptijd te verkorten, o.a. door geautomatiseerd van conceptuele massastudies naar BIM-modellen te komen. Daarbij hebben ze voor zichzelf de lat op 95% gelegd. Bij enkele Heijmans Huismerk appartementcomplexen is de 64% onlangs al bereikt. Arjen de Haan, eigenaar van Buro de Haan liet na het diner zien hoe productconfiguratoren te benutten zijn om zowel het verkoopproces te versnellen als vervolgens de fabriek vergaand geautomatiseerd aan te sturen. Ook in deze presentatie kwam de software van Productivity aan bod en het Buildify projectmanagementplatform. Als laatste spreker vertelde designer Eric Klarenbeek hoe en waarom hij de mogelijkheden van 3D printen in de praktijk benut voor het maken van unieke constructies. Een voorbeeld daarvan is de Baskeweg in Den Helder, waar 154 flatwoningen geüpgraded worden met 3D-geprinte betonelementen.

Ter informatie: De foto's van de machine en wanden zijn openbaar beschikbare foto's. Het was niet toegstaan om foto's te maken binnen de productielocatie.