BIM Labs in Nederland

Op veel plekken in Nederland zijn BIM Labs opgericht, zowel binnen bedrijven, overheidsinstellingen als opleidingscentra. Wat wordt er in die BIM Labs onderzocht? Hoe worden thema's bepaald en hoe wordt onderzoek aangepakt? En welke concrete nieuwe ideeën zijn er in de BIM Labs geboren?

Op deze vragen krijgen wij antwoord in de komende STUMICO bijeenkomst. Bijzonder aan deze bijeenkomst is echter dat wij dit keer niet alleen maar toehoorder zijn. In een Lab wordt immers gewerkt, dus daarom ook bij deze bijeenkomst. In verschillende groepen gaan wij aan de slag met vraagstukken vanuit verschillende BIM Labs. Komen wij in korte tijd tot een zelfde soort oplossingen? Of komen er nieuwe inzichten naar voren?

Schrijf je nu in, want het beloofd een interessante en intensieve bijeenkomst te worden!

Onderdeel van deze bijeenkomst is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Spreker: Paul Leenards

Paul Leenards is programmamanager Digitaal Experimenteer Centrum Rotterdam. Hij helpt de stad Rotterdam bij het opzetten en runnen van dit experimenteer centrum rond BIM, bouwproces innovaties en stedelijke ontwikkeling. Door middel van workshops wordt gezocht naar scenario´s rondom het wonen en werken in de stad in 2025. Deze scenario´s worden gebruikt om te bepalen welke technologiën en welke processen er rondom het gebruik van BIM nodig zijn.

Spreker: Thymo van den Brug

Thymo van den Brug is programmamanager BIM binnen ProRail. Hij is eindverantwoordelijke voor de implementatie van Bouwwerk Informatie Management in de assetketen (asset management en infraprojecten) en daaraan gerelateerde opdrachtnemers (ingenieur bureaus, aannemers, leveranciers). Binnen ProRail is in 2016 gestart met een BIMLab, waarbij verschillende vraagstukken zijn behandeld, samen met partijen uit de markt. Zie de website van Spoordata.nl voor meer informatie.

Spreker: Widy Heuver

Voor ieder project wordt bij ABT de vraag gesteld ‘Hoe pakken wij dit slim aan?’. Het gaat daarbij niet alleen om de juiste technische oplossingen, maar ook over een handige aanpak van het proces en wat voor rol BIM hierbij kan hebben. De afgelopen jaren heeft ABT bim vraagstukken in hun BIM Lab getest en doorontwikkeld. Widy Heuver komt ons vertellen hoe dat is aangepakt, en welke ontwikkelingen nu actueel zijn.

Agenda

16.00 uur Welkom door de voorzitter
16.15 uur 3 spekers vanuit 3 verschillende BIM Labs in Nederland
17.45 uur Diner
18.00 uur ALV (voor leden van Stumico)
18.30 uur Werksessie BIM Labs
19.30 uur Borrel