Data link?

Linked data is een digitale methode voor het publiceren van gestructureerde gegevens, zodanig dat deze beschikbaar gemaakt kunnen worden op het internet en daardoor ook beter bruikbaar zijn. Wat zijn hiervan de kansen en gevaren voor onze industrie?

Deze dag gaan wij met fantastische sprekers de kansen van linked data doornemen. Ook gaan wij een waarzinnige experience beleven die de net even dat stukje extra energie genereert om deze avond voor alle Stumico leden onvergetelijk te maken. We gaan dit doen bij Enversed in Eindhoven! Een ongekende experience die alleen via Stumico mogelijk is.

Maximaal 50 leden kunnen meedoen aan deze experience. Schrijf je snel in, want vol = vol!

Het programma:

15:30u - Inloop

16:00u - Harald Krijger [Connecting projects]

Duurzaamheid en efficiëntie door legolisering en informatie integratie

Door stijgende kwaliteitseisen, toenemende toetsingen en een groeiend aantal informatiekanalen dreigt een groeiende complexiteit. De bouw staat bekend om een industrie met veel faalkosten. Een manier om minder fouten te maken is door minder te doen: in de bouw deden we de dingen al 10 tot 40 keer dubbel: kwaliteitsborging, duurzaamheidstoetsen en materialenpaspoorten maken dit niet minder. De informatiestroom van IOT uit gebouwen staat nog maar in de kinderschoenen. Een moment voor een visie op informatiemanagement.

16:30u - Stingo Huurdeman [VMRG]

Facade Identification System bevordert circulair bouwen

Het Facade Identification System is een innovatie op het gebied van digitalisering die circulair bouwen bevordert. Producten worden uniek identificeerbaar door ze te voorzien van een tag op maat. Met de FIS applicatie is het mogelijk om informatie te koppelen aan het product. Door het product te scannen met een mobiel of tablet, krijgt een gebruiker de juiste informatie. Stingo Huurdeman vertelt waarom deze applicatie een circulaire economie bevordert en hoe de applicatie bijdraagt aan nieuwe business modellen.

17:00u - Werner Vink [Heroes]

Risicomanagement in exploitatiefase met behulp van IoT & analytics

Veel HVAC installaties in de bestaande bouw presteren ondermaats. Dit leid vaak tot onnodige- energiekosten, onderhoudskosten en/of een oncomfortabel binnenklimaat. Het merendeel van deze installaties produceert een grote hoeveelheid aan data die iets zegt over de werking, comfort condities en efficiëntie. Middels een tweetal praktijkvoorbeelden wordt besproken hoe deze data geanalyseerd kan worden om inefficiënties aan te tonen en gebruikt kan worden in de besluitvorming in het treffen van maatregelen.

17:30u - ALV

18:00u - Een hippe hap (Heerlijke pizza, voor ieder wat wils. Zo uit het handje!)

18:30u - Experience: VR tournament

20:30u - Napraten/borrel

21:30u - Einde