Hub logistiek

Op donderdag 21 maart 2024 starten we het jaar met een geweldig mooi event in het Brabantse Rosmalen. Ook de ALV gaat plaatsvinden, dus bij deze zijn alle leden van harte welkom. Locatiesponsor Heijmans stelt hun creatieve ruimte "Hive" beschikbaar voor ons evenement met de naam "Hub Logistiek"! Iedereen die interesse heeft is dus van harte welkom om wijzer te worden in (digitale) logistiek. Want laten we eerlijk zijn, de bouw bestaat voor een zeer groot deel uit logistiek, transportbewegingen en bijvoorbeeld tracking van entiteiten. We hebben een zeer interessant programma weten samen te stellen, dus we hebben genoeg om te leren, te ontdekken en te bespreken op deze Stumico bijeenkomst!

Het uitdagende programma ziet er als volgt uit en kan in de loop der tijd aangevuld worden en/of wijzigen. Houdt daarvoor deze pagina op de website of op de Stumico App in de gaten!

Tijd Event  
15:30 Informele en sfeervolle inloop  
15:55 Welkomstwoord Stumico  
16:00

Duurzaamheid in de hele logistieke keten

Bart van der Krabben - Business consultant Heijmans

Logistiek bij bouw en onderhoud is een gemeengoed, het is van alle partijen. Door als keten gezamenlijk op te trekken, kunnen we grotere stappen maken en meer maatschappelijke impact teweegbrengen rondom de verduurzamingsopgave. Heijmans neemt als opdrachtgever hierin steeds meer de rol als ketenregisseur. Met de hulp van Topsector Logistiek hebben we een stukje functionaliteit in onze Supply Chain Portal ontwikkeld, waardoor we op een transparante, veilige en gemakkelijke wijze emissiedata kunnen verzamelen en ontsluiten met alle betrokkenen in en rondom projecten. De resultaten zijn breed voelbaar en Bart neemt ons mee.

16:30

Drones voor goederenvervoer!

Natalia Groenewold - Adviseur Mobiliteit en drones Antea Group Nederland

De toepassing van drones in het mobiliteitssysteem neemt steeds grotere vormen aan. In Amsterdam vindt in februari 2024 een verkenning plaats van het toepassen van drones voor het vervoeren van goederen. Daarnaast heeft in juni van het afgelopen jaar, een zelfde soort verkenning plaatsgevonden bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Hierbij werden medische goederen middels een drone vervoerd van het ziekenhuis naar het magazijn. Natalia vertelt meer over de uitkomsten van deze proef en wat voor impact de drones hadden op de omgeving en voorbijgangers op straat.

17:00 Algemene ledenvergadering  
17:15 Diner en netwerken  
18:00

Met data de gevolgen van bouwverkeer voorspellen!

Rutger Verschelling - Adviseur Mobiliteit en innovatie bij Antea Group Nederland

De toenemende mogelijkheden om goederen slim te vervoeren vraagt ook om data-gedreven inzichten waarmee toekomstige scenario’s op micro- en macroniveau kunnen worden doorgerekend. Het combineren van verschillende databronnen biedt hierbij kansen, onder andere om grip te krijgen op de locatie en hoeveelheid van logistieke stromen en bouwverkeer. Deze inzichten zijn cruciaal om maatregelen en toekomstscenario’s voor stromen van bouwverkeer en logistiek te simuleren. Rutger neemt u mee in de analyses die ontwikkeld zijn voor een praktijkcasus in Rotterdam.

18:30

Vervoersbewegingen monitoren en slim gebruiken!

Paul ten Haaf - Managing director Fleet Complete

Fleet Complete is een toonaangevende wereldwijde leverancier van bedrijfskritische oplossingen voor wagenparken, activa en mobiele arbeidskrachten. Dit betekent dat men bij Fleet complete voor klanten vervoersbewegingen kan monitoren en deze gegevens omzet in kennis en inzicht. Paul vertelt vanuit zijn eigen ervaring waar dit inzicht toe kan leiden.

19:00

Innovatieve bouwlogistiek bij de Zalmhaven

Wouter van der Zwan - Business Administration & Organizational Change BAM

BAM heeft innovatieve bouwlogistiek toegepast tijdens de bouw van de Zalmhaven in Rotterdam. Middels onder andere een hijsloods, kunnen op deze manier materialen, goederen en mensen just in time aanwezig zijn. Deze toepassing minimaliseerde verspilling, verkorte de doorlooptijd en verlaagde kosten, terwijl de duurzaamheid en betrouwbaarheid werd verbeterd. Het succes van deze aanpak benadrukt het belang van samenwerking, ketenintegratie en innovatie in de bouwsector. In deze presentatie wordt de logistieke methodiek vanuit verschillende perspectieven nader toegelicht.

19:30 Borrel en netwerken  
20:30 Einde  

Schrijf je snel in, want we hebben een maximaal aantal inschrijvingen vastgesteld.