Geschiedenis

Begin zeventiger jaren toen het werken met de computer voorzichtig zijn intrede deed in de bouw en civiele techniek, werd een groot scala aan programma’s ontwikkeld die het werk van constructeurs en ontwerpers vereenvoudigde. In de jaren tachtig kreeg die ontwikkeling een grote impuls door de introductie van personal computers.

Een groep enthousiastelingen besloot zich in die beginperiode van de ICT-markt te verenigen en richtten de STudievereniging MIcroCOmputers op. Deze vereniging stelde zich tot doel om kennis over programmeertechnieken, geautomatiseerde rekentechnieken en beschikbare tools samen te brengen en uit te wisselen. Ook werden er in Stumico verband een aantal tools ontwikkeld die aan de leden beschikbaar werden gesteld. Middels diverse werkgroepen, excursies en cursussen kwamen de leden bij elkaar en vormde Stumico een hechte vereniging waarin kennis en ervaring werd gedeeld en de genoemde tools werden ontwikkeld.

Met de intrede van professionele reken- en tekenprogrammatuur werd de doelstelling van Stumico ingehaald en nam de behoefte aan allerlei zelf ontwikkelde tools af. Na een herorientatie eind negentiger jaren is Stumico verder uitgegroeid tot een onafhankelijk ICT-platform voor de bouw, om het aanbod en ervaringen inzichtelijker te maken.

Sinds 2013 is het Stumico-bestuur op basis van een strategisch actieplan de scope van Stumico aan het verbreden richting meer ICT-toepassingen in de bouw en ook de organisatorische aspecten daarvan. Verder speelt de vereniging actief in op het toenemend gebruik van de sociale media, om kennis en ervaringen te delen en contact te onderhouden.

In de periode 2015-2016 is het gehele Stumico bestuur vernieuwd en in 2017 volgde er een grondige update van de website en het online leden- en activiteitensysteem van de vereniging. Er ging meer aandacht naar de verbinding van leden. Het vakgebied werd van ICT-toepassingen meer verlegd naar algehele digitalisering. Zo konden verschillende vakgebieden nog meer van elkaar leren.