Vereniging

De vereniging Stumico stelt zich tot doel het bevorderen van het gebruik van computertoepassingen op het brede gebied van de civiele techniek en de bouw. Stumico is een aangesloten organisatie van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met staal.

Onafhankelijk ICT-platform voor de bouw

Stumico richt zich op een drietal interessante aandachtsgebieden, namelijk:

  • het gebruik van nieuwe ICT-toepassingen in de bouw;
  • het beschikbaar stellen van allerhande informatie gerelateerd aan de bouw;
  • het verstrekken van informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen de automatisering in relatie tot bedrijfsvoering en samenwerking in de bouw.

De vereniging realiseert dit door het voor en door leden organiseren van:

  • het beleggen van avondbijeenkomsten waarin bedrijven worden bezocht en/of waar ervaringen van ICT-gebruikers worden uitgewisseld;
  • het verzorgen van demonstraties en voordrachten bij bedrijven en instellingen;
  • het per kwartaal uitgeven van het verenigingsblad ” Nieuwsbrief”, waarin opgenomen mededelingen van het bestuur, meldingen van cursussen, verslagen van voordrachten, ledeninformatie, nieuwe ontwikkelingen, wetenswaardigheden informaties over gebruikersgroepen en interessante links;
  • het uitwisselen van informatie via de Website; .

Stumico is een zeer levende vereniging met meer dan 200 enthousiaste leden.

bekijk ook de introductie-video van stumico