Vereniging

Mensen met een passie voor digitalisering in de bouw met elkaar verbinden: dat is onze missie! Hierbij richten we ons op de bouw in de breedste zin van het woord, van woningbouw en infra tot u-bouw en installaties. We inspireren elkaar en leren van elkaar. Samen staan we sterk in de digitale bouwwereld

Onafhankelijk platform voor de bouw

Stumico richt zich op een drietal interessante aandachtsgebieden, namelijk:

  • het gebruik van nieuwe digitale toepassingen in de bouw;
  • het beschikbaar stellen van allerhande informatie gerelateerd aan de bouw;
  • het verstrekken van informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen de automatisering in relatie tot bedrijfsvoering en samenwerking in de bouw.

De vereniging realiseert dit door het voor en door leden concretiseren van:

  • het beleggen van avondbijeenkomsten waarin bedrijven worden bezocht en/of waar ervaringen worden uitgewisseld;
  • het verzorgen van demonstraties en voordrachten bij bedrijven en instellingen;
  • het meerdere malen per jaar versturen van de digitale Stumico Nieuwsbrief, waarin opgenomen mededelingen van het bestuur, meldingen van cursussen, verslagen van voordrachten, ledeninformatie, nieuwe ontwikkelingen, wetenswaardigheden informaties over gebruikersgroepen en interessante links;
  • het uitwisselen van informatie via de website;
  • het organiseren van verbindende activiteiten voor leden die dezelfde passie voor digitalisering in de bouw hebben;
  • het inspireren van leden door het delen van ervaringen van andere organisaties.

Stumico is een zeer levende vereniging met meer dan 200 enthousiaste leden! Het enthousiasme van onze leden is onze beste reclame. Maar kijk uit, het Stumico virus is erg aanstekelijk!